Welcome To

PHOLWATER COMPANY LIMITED

บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด หนึ่งในเครือของกลุ่มบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้นำด้านการจัดการความปลอดภัยและป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน จากนโยบายหลักของกลุ่มบริษัทผลธัญญะที่ต้องการให้บริการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมครบวงจร ทำให้ผู้บริหารและบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมมายาวนาน ร่วมกันจัดตั้งบริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดการใช้น้ำ การบำบัดน้ำดี-เสีย การรีไซเคิลน้ำทิ้ง และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยให้บริการลูกค้าครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และราชการ

Our Services

icon_service-04

ระบบบำบัดน้ำดี

icon_service-04

ระบบบำบัดน้ำเสีย

icon_service-05

งานบริการ ซ่อมบำรุง และ ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ

icon_service-03

ผลิตภัณฑ์