ระบบผลิตประปาผิวดิน

บริษัทให้บริการออกแบบ และก่อสร้าง ระบบประปาสำหรับเพื่อใช้ในชุมชนต่างๆ โดยรูปแบบที่บริษัทสามารถระบบประปาที่ทางบริษัทก่อสร้าง ได้แก่

  • ระบบประปาผิวดินแบบหอสูง ( แบบคอนกรีต ตามแบบราชการ )
  • ระบบผลิตน้ำประปาอัตโนมัติจากน้ำผิวดิน แบบถัง
  • ระบบผลิตน้ำประปา จากน้ำบาดาล
IMG_5565rs
g15
g14
g13