บริการระบบน้ำดี

บริษัท ผลวอเตอร์ จำกัด ดำเนินงานโดยทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญระบบน้ำครบวงจร ให้บริการด้านการสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้งทดสอบตลอดรวมถึง การให้คำปรึกษาวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพน้ำ  ด้วยรูปแบบการให้บริการหลากหลาย ทั้ง

  • EPC ( ENGINEERING-PROCUREMENT-CONSTRUCTION )
  • BOO ( BUILD-OWN-OPERATE )
  • BOT ( BUILD-OPERATE-TRANSFER )
ชีเฟรช_Ro

WATER TREATMENT SYSTEM

  • ระบบถังตกตะกอน (Plate Clarifier)
  • ระบบถังกรอง (Filter Tank) เช่น ถังกรองทราย (Sand Filter Tank) , ถังกรองคาร์บอน (Activated Carbon Tank) , ถังกรองเรซิ่น (Softener)
  • ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ระบบกรอง UF
  • (Ultra filtration) , RO (Reverse Osmosis)
  • ระบบกรองน้ำทะเล น้ำกร่อย Desalination / Sea Water Reverse Osmosis
  • ระบบ DI (Deionization)