บริการของเรา

mm

ระบบประปาผิวดิน, ระบบบำบัดน้ำ, ระบบกรองน้ำอุปโภคและบริโภค, ขุดเจาะบ่อบาดาล

บริษัท ผลวอเตอร์ จำกัด ให้บริการทางด้านระบบบำบัดน้ำซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อเศษฐกิจของประเทศ โดยทางบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการบริการที่ครบวงจร โดยนำประสบการณ์ ผนวกกับความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหามลพิษ จึงทำให้เราเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าต่างๆ มากมาย  โดยให้บริการลูกค้าครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และราชการ