บริการระบบบำบัดน้ำเสีย

บริษัท ผลวอเตอร์ จำกัด ดำเนินงานโดยทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญระบบน้ำครบวงจร ให้บริการด้านการสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้งทดสอบตลอดรวมถึง การให้คำปรึกษาวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพน้ำ  ด้วยรูปแบบการให้บริการหลากหลาย ทั้ง

  • EPC ( ENGINEERING-PROCUREMENT-CONSTRUCTION )
  • BOO ( BUILD-OWN-OPERATE )
  • BOT ( BUILD-OPERATE-TRANSFER )
ext

WASETEWATER TREATMENT SYSTEM

  • ระบบนำน้ำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่
  • ระบบบำบัดทางกายภาพ
  • ระบบบำบัดทางชีวภาพ
  • ระบบบำบัดทางเคมี