บริการระบบบำบัดน้ำเสีย

บริษัทให้บริการออกแบบ และติดตั้ง ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้ได้มาตรฐานก่อนปล่อยสู่สาธารณะ หรือนำกลับมาใช้ใหม่หรือรับเหมาระบบบำบัดน้ำเสียให้โรงงานที่ต้องการ โดยคิดค่าใช้จ่ายตามปริมาณน้ำเสียที่ทำการบำบัด ซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสียได้ตามสภาพน้ำเสียและความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทมีพนักงานมีผู้มีประสบการณ์ ทีมวิศวกรผู้ชำนาญงานในการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย เข้าไปให้ ช่วยโรงงานเดินระบบบำบัด เพื่อให้คำปรึกษา แก้ปัญหาและปรับปรุงการทำงานของระบบอย่างต่อเนื่อง บริษัทให้บริการบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

บริการก่อสร้าง ประกอบถังตกตะกอน ถังผสม ถังปฏิกิริยา ถังกรอง ถังเติมอากาศ ตู้ไฟฟ้าควบคุม และติดตั้งอุปกรณ์ทุกชนิดในระบบบำบัดน้ำเสีย

จัดจำหน่ายเครื่องบำบัดตะกอน บริการติดตั้งและบริการบำรุงรักษา

หลักการทำงาน – ตะกอนจากถังตกตะกอนและถังทำตะกอนข้นจะถูกทำให้แห้งขึ้นเพื่อให้ปริมาตรตะกอนเหลือน้อยลงโดยเครื่องทำตะกอนแห้ง น้ำที่ถูกรีดออกมาถูกนำกลับไปสู่ระบบบำบัดอีกครั้งขณะที่ตะกอนที่ถูกรีดน้ำออกจะถูกส่งกำจัดตามกฎหมายหรือใช้ถมที่ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของตะกอน โดยเครื่องบำบัดตะกอนมีหลายชนิด ที่บริษัทจัดจำหน่าย ได้แก่ เครื่องอัดตะกอน (Filter press) ยี่ห้อ Xinyuan,  เครื่องรีดตะกอน(Belt press) และเครื่องเหวี่ยงตะกอน  (Decanter) ยี่ห้อ Andritz โดยมีทั้งระบบ Manual และระบบอัตโนมัติ (Automatic) แล้วแต่ความต้องการของลูกค้

ext

บริการ ออกแบบและก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำกลับมาใช้ใหม่

ออแบบและก่อสร้างระบบสำหรับนำน้ำที่ผ่านขบวนการบำบัดน้ำเสียแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ ผ่านระบบกรองที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้เป็นน้ำอุปโภคต่อไปได้ เหมาะสำหรับแหล่งชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ต้องการปล่อยน้ำเสียออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ(Zero Discharge) และเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของน้ำประปาที่ต้องจ่ายในอัตราที่สูง