ติดตั้งระบบน้ำดี

WATER TREATMENT SYSTEM

• ระบบถังตกตะกอน (Plate Clarifier)
• ระบบถังกรอง (Filter Tank) เช่น ถังกรองทราย (Sand Filter Tank) , ถังกรองคาร์บอน (Activated Carbon Tank) , ถังกรองเรซิ่น (Softener)
• ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ระบบกรอง UF
• (Ultra filtration) , RO (Reverse Osmosis)
• ระบบกรองน้ำทะเล น้ำกร่อย Desalination / Sea Water Reverse Osmosis
• ระบบ DI (Deionization)

Powered by MakeWebEasy.com