ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และรีไซเคิล

WASETEWATER TREATMENT SYSTEM

• ระบบนำน้ำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ (Water Recycling System)
• ระบบบำบัดทางกายภาพ (Physical Treatment)
• ระบบบำบัดทางชีวภาพ (Biological Treatment)
• ระบบบำบัดทางเคมี (Chemical Treatment)

Powered by MakeWebEasy.com