บริการของเรา

  บริษัท ผลวอเตอร์ จำกัด ให้บริการทางด้านระบบบำบัดน้ำซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อเศษฐกิจของประเทศ โดยทางบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการบริการที่ครบวงจร โดยนำประสบการณ์ ผนวกกับความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหามลพิษ จึงทำให้เราเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าต่างๆ มากมาย  โดยให้บริการลูกค้าครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และราชการ

  บริษัท ผลวอเตอร์ จำกัด ดำเนินงานโดยทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญระบบน้ำครบวงจร ให้บริการด้านการสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้งทดสอบตลอดรวมถึง การให้คำปรึกษาวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพน้ำ  ด้วยรูปแบบการให้บริการหลากหลาย ทั้ง

 EPC ( ENGINEERING-PROCUREMENT-CONSTRUCTION ) งานออกแบบทางวิศวกรรม งานจัดซื้อจัดหา งานก่อสร้าง
 BOO ( BUILD-OWN-OPERATE  บริษัทลงทุนสร้างโดยเป็นเจ้าของโครงการในช่วงระยะเวลาตามสัญญาโครงการ พร้อมให้บริการดูแลรักษาซ่อมแซมตลอดอายุสัญญา
 BOT ( BUILD-OPERATE-TRANSFER ) ) บริษัทลงทุนสร้าง  บริการดูแลรักษาซ่อมแซมตลอดอายุสัญญา เมื่อจบสัญญาทรัพย์สินต้องโอนให้เจ้าของโครงการ
 Preventive Maintenance (PM/Services)  งานบริการและดูแลรักษาปัญญหาของระบบแลอุปกรณ์ต่างๆ โดยให้สอดคล้องและเหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า

Powered by MakeWebEasy.com