REVERSE OSMOSIS (RO)

4624 Views  | 

REVERSE OSMOSIS (RO)

REVERSE OSMOSIS (RO)

เครื่องกรองน้ำระบบ RO หรือ เครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis คือ การกรองแบบออสโมซิสย้อนกลับผ่านเยื่อเมมเบรน (Membrane) ที่สามารถกรองได้ละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน กรองได้ถึงไอออนและโมเลกุลของสารละลายที่อยู่ในน้ำ ดังนั้นการกรองน้ำด้วยระบบ RO มีความสะอาดสูงมาก สามารถแยกสารละลายออกจากเกลือได้ ขจัดสิ่งสกปรก แบคทีเรียได้เป็นอย่างดี ซึ่งระบบกรองน้ำนี้ทำให้น้ำบริสุทธิ์ได้ถึง 95 %

ระบบเครื่องกรองน้ำ RO นั้นเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในงานหลายกลุ่มอุตสาหกรรม โดยจุดประสงค์แบ่งได้หลากหลายทั้งการกรองน้ำจืด การกรองน้ำสำหรับน้ำดื่มบรรจุขวด การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ อุตสาหกรรมอาหาร การผลิตไฮโดรเจน การใช้งานในอควาเรียม รวมไปถึงการผลิตน้ำจืดจากทะเลULTRAFILTERATION (UF)
การกรองด้วย media กรองนั้นมีมาตั้งแต่ยุต 1800 แล้ว เช่นกันกับระบบการกรองต่างๆใจปัจจุบัน การกรองทรายนั้นต้องการน้ำดิบที่มีคุณภาพคงที่ ซึ่งในความเป็นจริงไม่สามารถเป็นไปได้ และสารกรอง ไม่สามารถดูดซับสารต่างๆภายในน้ำได้จึงทำให้เครื่องกรองไม่สามารถกรองสิ่งแปลงปลอมที่มีขนาดเล็กกว่า 0.5 ไมครอนได้

แต่การกรอง Ultrafilteration (UF) นั้นใช้เยื่อเมมเบรนในการแยกสิ่งแปลกปลอม ซึ่งสามารถกรองได้ถึงขนาด 0.01 ไมครอน รวมทั้งสามารถกรอง แบคทีเรีย,ไวรัส,สารแขวนลอย ทำให้ในปัจจุบัน การกรอง Ultrafiltration (UF) จึงเป็นที่นิยมในการใช้งานในอุตาหกรรมต่างๆ และใช้ในขั้นตอนเตรียมน้ำให้แก่ระบบ Reverse Osmosis (RO) ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของไส้เมมเบรน และใช้สำหรับการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ (Recycle Water

Related content

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy